lunes, noviembre 15, 2010

S’ha acabat l’acústic

El Barça venia fent concerts en acústic. No perquè faltés corrent elèctrica sinó per previsió. La música era la mateixa però no sonava igual: era un Barça unplugged. Ens van anunciar que a principis de novembre engegarien les guitarres elèctriques i endollarien els amplificadors i ha estat cert: això ja sona a tot volum.

Aquesta no es una qüestió petita, la de la puntualitat en les previsions. Es pot jugar bé al futbol o molt bé i es pot jugar molt bé durant un cert temps. Però jugar molt bé justament quan toca fer-ho, quan s’ha dit que es faria, quan s’ha planificat i assenyalat amb tinta vermella, és un mèrit excepcional dels entrenadors. A l’agost i també al setembre i fins i tot a l’octubre ens van dir que la orquestra funcionaria a ple rendiment quan arribessin les grans fites del novembre. Ja hi som i han complert la paraula. Han endollat les guitarres i el Barça torna a sonar com els millors concerts.

- Publicado en RAC-1 (15-XI-2010)

El Barça venia actuando en acústico. No porque fallase la electricidad, sino por previsión. Era la misma música, pero sonaba distinta: era un Barça unplugged. Nos anunciaron que a principios de noviembre enchufarían las guitarras eléctricas y los amplificadores y así ha sido: esto ya suena a pleno volumen

No es esta una cuestión baladí, la de la puntualidad en las previsiones. Se puede jugar bien al fútbol e incluso muy bien y se puede jugar así de bien durante cierto tiempo. Pero hacerlo justo cuando toca, justo cuando se ha dicho que se iba a hacer, justo cuando se ha planificado y marcado con tinta roja, eso es un mérito excepcional de los entrenadores. En agosto y también en septiembre e incluso en octubre se nos dijo que la orquesta funcionaría a pleno rendimiento en cuanto llegasen las grandes citas de noviembre. Bien: llegó el momento anunciado y han cumplido su palabra. Han enchufado las guitarras y el Barça vuelve a sonar como en sus mejores conciertos.